sabato 1 luglio 2017

Fåtaliga turkiska minoriteter i Turkiet


I Turkiet finns inte bara turkiska turkiska språk utan även andra turkspråk äro förekomna, såsom azerbajdzjanskan, balkangagauziska, krimtatariska, tatariska, turkmenska, samt härinedan kort nämnda, kumykiska, karatjajska, kazakiska, kirgiziska, uiguriska, samt sydözbäkiska. Många av dem äro på väg att assimileras in i mainstreamsamhället.

Kumykiskan, eller kumuklariska, som i nordöstra Kaukasus till exempel haver strax över 280 000 talare totalt emedans förhållandena i Turkiet är ganska sparsamma med allena en, eller några få, by(ar) med sådan befolkning.

Då finns det ännu fler som talar karatjajska / qaratjaj-malqar til / karatjajbalkariska, språket talas utav de nordkaukasiska karatjajerna / qaraçaylıla i Ryssland men finnes även i Turkiet främst runt Eskişehir, som også haver en stor krimtatarisk befolkning, sedan Ryssland annekterade deras nation under 1800-talet skapandes massiv migrering. Härifrån har även många flyttat till Västeuropa under senare 1900-talet.

Andra senare invandrade turkisktillhörande språkgrupperingar i Turkiet är kazakiska, eller qazaqiska, med kanske 600 talare i staden Salihli som ligger öster om Smyrna, samt även i İstanbul. Även kirgiziska, eller hellre qïrgïziska, med strax över 1100 talare åtfinnes i Van- samt Kars-provinserna.


Från den långväga -uiguriska turkiska subgruppen i österlandet har även kommit uiguriska med kanske 500 talare i främst Kayseri samt sydözbäkiska genom de nära 2000 talarna i områdena runt Urfa og Gaziantep. Denna form utav özbäkiska talas eljes i norra Afghanistan.


~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento