giovedì 19 marzo 2015

Vlacher, yevkos, ashkali - Albanska zigenare ~ Albanska romer


I Albanien, som i de flesta andra länder i Europa, så finns romanés i form av indoeuropeisk-indoarisk-centralindoarisk-romani-vlach av den södra varianten, alltså sydvlachisk romani och det talas av emellan 20 000-60 000 invånare, men ingen vet säkert det reella antalet. Även på 1930-talet bedömdes de vara runt 20 000 varav kanske 2000 var nomader, de rådde under samma lagar som alla albaner med skillnaden att de som levde nomadiskt inte behövde göra militärtjänsten, detta mest av praktiska skäl, sades det.

En hel del av de albanska romerna kom under 1920-talet från Kosova för att istället bosätta sig i Albanien, då den jugoslaviska regeringen såg med oblida ögon på både den albanska såsom den romska befolkningen i Jugoslavien. I Albanien kunde de flesta fortsätta sina traditionella liv, en del mixbröllop existerade ävenledes, speciellt emellan muslimska romer samt turkar. En hel del av romerna har även förlorat sitt språk og övergått till det omgivande språknyttjandet. Under andra Europakriget så foro inte de albanska romerna lika illa som en del av de andra balkanska romerna, under den italienska ockupationen fick de till og med ett socialt uppsving, emedans de därefter påföljande tyska ockupanterna inte var lika neutralt inställda till romerna. En mindre del deporterades till koncentrationsläger, men det räckte ibland att aktivt stödja fascistiska eller nazistiska organisationer för att undslippa ett sådant öde, varvid en del valde den vägen.

Utav alte ariska traditioner så kan förekomsten utav någonslags eldritual nämnas där man eldar på gatan och hoppar över denna den sjunde april, eller tjugofemte mars enligt tidigare kalender.


Yevkos et Ashkali

En speciell grupp romer som benämns yevkos, eller jevg / sir, finnes inom landet, men de hava ingen erkänd status som romer. Enligt de historiska källorna så benämnes de ehuru istället som egyptier, närmare bestämt egyptiska slavar med ansvar för hästarne i den osmanska armén. Detta sammankopplar yevkos med de nedannämnda ashkalierna. Dessa, balkans egyptier, finnes även i Makedonien där de vunnit större erkännelse. År 1990 så bjöd en yevkosgrupp in den egyptiske ambassadören till en moské och proklamerade sig som en återfunnen egyptisk folkstam.

Förutöver dessa, eller kanske snarare sammanblandat med dessa, finns en folkgrupp som heter ashkali / hashkali som i Albanien talar albanska samt är av muslimsk tro, på vissa andra håll menar dem att de är palestinska romer. De bedöms ofta vara albaniserade romer.

Dessa tvenne olika egyptiska folkgrupper tros inneha omkring 60 000 medlemmar i Albanien, men siffrorna är osäkra.
~

Nessun commento:

Posta un commento