martedì 3 marzo 2015

Je suis un écrivain - Friskrivning utav ansvar


även om förläggaren bemötte bokmanuset, för min idag utkomna bok Femtio nyanser utav grått, svart ock vitt, med utropet kring att det var en väldigt intressant bok, så avkräves författaren en försäkran om ansvarsföljden för eventuella rättsliga påföljder i och med publiceringen utav bokalstringen, till följd utav förekomsten utav vissa ord lämnas följande förklaring samt ansvarsfriskrivning för förlaget, i en offentligt, samt privat, lämnad pressrelease:


Deskription:

Boken är en, lättsamt skriven, erotiskt nischad libertin poesibok, med drag utav hedonisk fallosdyrkan.


Förklaring:

Ordet ’afro-’ förekommer tvenne gånger i boken, det är en geografisk härkomstbeteckning, associerad till kontinenten Afrika, likaså förekommer andra termer såsom ’karibisk’, ’asiat’, ’indisk’ samt ’europeisk’, hvilka ej väckte förfrågan. Hursomhaver, termen ’afro-’ förekommer bara i positiva deskriptiva ordalag, aldrig i negativa benämningar.

Ordet ’svart’ är vanligt förekommande i diktboken, det är en färgterm som kontrasteras ’vit’ likt yin och yang, där färgerna möts, någon kontrast hade ej uppnåtts om det kontrasterats ’vitt-vitt’. Hursomhaver, termen ’svart’ förekommer allena i positiv deskriptiv kulör, aldrig i negativa benämningar.

Både termerna afro- samt svart äro de mest neutrala termerna nyttjade i modern svenska, nyttjandes utav en stor mängd föreningar samt grupperingar behandlandes variösa spörsmål eller göromål, inom nämnda grupperingar. Här omskrives de i bejakande samt positiv aura, ej i hotfull eller via missaktning för folkgrupp, hvilket krävs för aktualitet för 16 kap 8 § brottsbalken, i bruket av termerna inkluderas heller ej hela ’folkgrupperna’ utan bara de nämnda.

Den enda grupp som indirekt skulle kunna infalla under termen ’hets mot folkgrupp’ är i denna diktbok vita män, som varandes vit man tar jag på mig detta, inklusive det fulla ansvaret för det, iklädd rollen som vit man skriver jag ändå personaliserat i jag-form, när detta beröres, men då ’vita’ kvinnor framföres i positiv flanör likväl, faller folkgruppsinneslutningen, det finns heller ingen anledning att utsträcka de poetiska uttalanden till att menas vara allomfattande, även vita män med samma attribut som omtalas i boken existerar.


Friskrivning:

Jag är en statsvetare samt sociolog, väl medveten om vad jag skriver, jag tar på mig det fulla ansvaret för allt jag skriver, utverkandes yttrandefriheten samt konstnärlig frihet, inte på något vis är det menat att förringa eller utföra diskriminativa ordalag gentemot någon upplevd, eller faktisk, minoritet eller gruppering, här uti detta aktuella fall bör påminnas att det rör sig om en ej helt ovanlig erotisk fetisch som beskrives i diktform, i positiv sexualtolerantisk aura.

Förlaget är allena en förmedlande part, det fulla ansvaret för det förmedlade åligger skribenten, inklusive alla eventuella rättsliga eller ekonomiska påföljder./ s.a.i. Steve Lando


~

Nessun commento:

Posta un commento