giovedì 5 marzo 2015

Balttyskarna i Estland - Europas tungomål DXXIV


Bland de germanska språken skall även balttyska påtalas, hvilket talades utav den tyska befolkningen som kallades ‘hem’ av Hitler, deras antal var då 16 000 og man beräknar att det nu finns runt 1300 tyskar i landet. År 1881 var de omkring 46 700 människor. Danskar började anlända till baltländerna under 1100-talet og de åtföljdes ganska direkt utav lågtyskar, efter de livoniska korstågen under 1200-talet så har dessa etniciteter utgjord eliten samt varit de styrande framtills 1918, de tros aldrig ha utgjort mer än tio procent utav befolkningen, de bodde främst i norra delen av landet. I städerna var deras närvaro ehuru långt mer märkbar. De bibehöll sin elitära position även under perioderna av svensk eller rysk överhöghet, även om en tilltagandes russifiering togs vid från andra hälften utav 1800-talet. Många gav sig av när den gamla ordningen föll i slutet av 1910-talet för att flytta till det okända förfäderslandet emedans andra stannade kvar som vanliga medborgare i de nya staterna, änskönt 1939 bar det av ändå genom mer eller mindre tvångsåterflyttning i Molotov-Ribbentroppakten, andra fick sätta livet till i gulag. En stor minoritet utav de som ankom Tyskland försvann senare vidare till Kanada istället. De 1300-2000 tyskspråkiga som nu finns i Estland är en blandning utav balttyskar, men främst senare inflyttade rysslandstyskar från Kazakstan samt Sibirien som önskat flytta västerut og då stannat i Baltikum.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento