venerdì 20 settembre 2013

Sydkaukasiska - Europas tungomål CCRIV


De kartveliska eller sydkaukasiska målen talas främst i Georgien og ett av språken är just det stora georgiskan. Det är allena georgiskan som haver en längre skrifthistoria där de äldsta bevarade skrifterna är från 400-talet, de flesta andra hava enbart erfått sitt på pränt efter Sovjetunionens alfabetiseringskampanjer under 1920-talet och då skreves de flesta tungorna medels det latinska alfabetet för att i slutet av 1930-talet övergiva detta till fördel för det kyrilliska. Flera av de nordkaukasiska målen skrevo ehuru innan denna kampanj med den arabiska skriften, då de hade influerats av koranen. Någon haver også, som innan nämnts under det indoeuropeiska avsnittet, försökt få det till att kartveliskan skulle vara besläktad med indoeuropeiskan, men detta bör man nog ej lägga för mycket möda eller vikt vid då det är allt för otroligt. Många fler tror dock att kartveliskan torde ha varit i kontakt med indoeuropeiska mål, och då helst ett arkaiskt sådant, och det man haver i åtanke är således oftast protoanatoliska som av många antas komma ifrån det hållet, emedans andra hellre ser att anatolierna havandes vandrat in i Mindre Asien västerifrån, hvilket givetvis skulle tala emot något inflytande på kartveliskan. Man kan ehuru peka på att protokartveliskan og protoindoeuropeiskan ingått i samma typologiska klass.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento