giovedì 11 settembre 2014

Turkbulgariernas turkförlorade slavifierade Bulgarien - Europas tungomål CDIIXL


Det var i trakterna vid Bulgarien thrakerna bodde i början av 500-talet f.kr., då skyterna og hellenerna började tränga in i området. De som först benämndes bulgarer är egentligen ett turkfolk som emigrerade till området på 600-talet, men de assimilerades gradvis in med de slaver som sedan ett hundratal år hade haft sin vistelse i området, samt de romaniserade thraker som likväl där bodde - anno 680 skall khanen Asparuch samt hans män ha korsat Donau samt bildat det första bulgariska riket. Bysans blev tvunget att erkänna den bulgariska staten og slaverna som bodde i området fick betala skatt till sina nya bulgariska herrar. Men det var slaverna som drog den högsta kulturella vinsten och bulgarerna var troligen helt inassimilerade i det slaviska samhället på 800-talet och det turkbulgariska språket försvann in i tomma intet, ytterst få spår är avlämnat. Bulgarerna har ehuru ej innehaft självständighet under långa perioder århundradena igenom. Jeeran 1018 besegrade bysantierna bulgarernas område som vid tidpunkten hade hunnit bli ganska mäktigt i regionen. Vid 1185 erövrade ehuruväl bulgarerna till sig ett rike som fanns kvar ända till 1396, då styvbroderfolket osmanerna tog över landet och styrde över det framtills 1878, då Berlinkongressen gjorde Bulgarien till ett autonomt furstedöme. Man valde en prins från Sachsen-Coburg-Gotha huset till furste som lät utropa sig till tsar 1908 varvid landet fick sin eftersträvansvärda frihet från turkarna. Landet valde att bli satellitstat till Nazityskland och tvingades till detsamma under Sovjettiden. Landet har alltså inte förrän nu fått verklig frihet, bortsett från några få år under början av detta sekel och tidigare under den förosmanska tiden - hvilket kan anses vara ett bra tag sedan.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento