venerdì 5 settembre 2014

Judarna i Bosnien-Hercegovina - Europas tungomål CDXL


Det -italisk-romansk-östromanska målet aromunska kan också vara företrätt av en liten spillra, men se om detta språk under Albanien, och item det -romansk-iberoromanska målet ladino / sefardiska / spanjolska som före det senaste kriget hade en livsaktig koloni i Sarajevo; spanjolerna genomgås primärt under Turkiet samt för tiden före exodusen under Spanien. Redan 1581 byggde den ottomanska guvernören ett speciellt hus på tvåtusen kvadratmeter, hvilket menades skulle bebos av 60 judiska familjer och huset var situerat i utkanten utav det muslimska kvarteret öster om Kal Grandi, den stora synagogan, og kallades Il Kurtijo av judarna. Huset var ingen påtvingad ghettoisering, då judarna inte var tvugna att bo där, utan det kan sägas mer ha varit en social inrättning för de fattiga, emedans rikare judiska familjer valde att bo annorstädes. 1686 kom de första ashkenaziska judarna från Ungern, när ottomanerna utkastades därifrån följde några med, fler kom efter 1878 då Österrike-Ungern tog över. I början av 1800-talet fanns det flera judiska kvarter i Sarajevo, alla i närheten utav muslimska diton. Även om runt 50 % av de då nära 5000 sefarderna talade spanjolska under 1930-talet, så hade den sista judeospanska nyhetstidningen, La Alborada, upphört redan 1901. Man räknar att det fanns runt 14 000 judar inom gränserna av Bosnien-Herzegovina före förintelsen närav 10 000 bragtes om livet, många av de som överlevde var sådana som lyckats fly in till den Dalmatiska kusten som var italienskt hvilket innebar visst skydd. De flesta överlevande flyttade sedermera till det Heliga landet, men i det tidiga 1990-talet, innan de bosniska krigen, så fanns det omkring 2000 bosniska judar och relationerna folken emellan ses som överlag goda. När krigen började så evakuerades nästan alla judar till Israel utav en judisk organisation, de flesta har valt att stanna där. Ävenså, idag bedöms det finnas omkring 500-1000, utspridda på städerna Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Doboj samt Zenica, återigen bedöms relationerna som goda.

~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento