giovedì 25 settembre 2014

Makedonier i Bulgarien - Europas tungomål CDIL


Andra språk från den östra grenen av de sydslaviska målen är makedonska eller slavisk makedonska för att särskilja att det är ett slaviskt tungomål och inte ett antikt helleniskt mål - hur många talarna utav detta tungomål äro, är däremot osäkert, en uppskattning kan vara en halv miljon individer. Slavomakedonskan är ett språk väldigt närstående bulgariskan, hvilket enbart ökar svårigheterna i definieringen av antalet talare av språken, en språkkontinuumsituation är rådande, hvilket påökar problemen vid klassificeringar som inte kan bli annat än artificiella og snedvridna, i folkräkningen av år 2001 angav ehuru omkring 5000 personer sig som etniska makedonier, många misstänker dem ehuruväl vara upptill 25 000, eller ännu långt mycket fler. Det är även ett politiskt hett ämne, då det ingår i den nationalistbulgariska drömmen att återskapa det bulgariska medeltidsrike som en gång fanns och som innefattade bland annat just Makedonien, och det har även funnits idéer om och planer på en federation emellan Bulgarien samt det dåvarande Jugoslavien under den socialistiska eonen, så emellan 1947 o 1958 erkändes folkets existens, men 1958 beslutades att de ej fanns. Det rörde sig om omkring 170 000 människor som då i folkräkningen hade sagt sig tillhöra denna nu inexistenta population, denna höga siffra gör ju så att man får va vaksam med de extremt låga som är därefter, CIA har menat att de är över 200 000 nu. Bulgarerna, både staten som en majoritet av folket, ville innan inte överhuvudtaget erkänna att dessa fanns i landet, eller att något sådant som makedonska / makedonier fanns någonstans på jorden, utan att de helt enkelt var bulgarer.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento