venerdì 19 settembre 2014

Den moderna bulgariskans upprinnelse - Europas tungomål CDIVL


Den bulgariska kulturen hämmades sedan under det 500-jeeriga osmanska styret där turkar återigen styrde landet, ehuru med olika resultat, och det var i princip bara kyrkan som upprätthöll den slaviskbulgariska kulturen. Hämningen hare ehuru även en annan effekt, då den skapade utrymme för de olika bulgariska varianterna att fortleva utan ett allt för dominerande språkklimat. Litteraturproduktionen låg inte helt nere, men den fortlevde bara på slumrande basis förutöver den mer aktiva rollen den kunde spela i vissa kloster som hade avtal med sultanen. Under 1700-talet ansåg flera av de kyrkliga ledarna att man skulle skriva på folkspråken och därmed bulgariserades det bulgariska skriftspråket utefter det talade språket i enlighet med damaskini-principen, hvilket självklart var en positiv utveckling för de talade språken som nu låg relativt långt bort från den skrivna fornbulgariskan. Under 1800-talet så växte det litterära folkskriftspråket i omfång og flertalet författare valde att nyttja samt utveckla det og även exempelvis Nya testamentet samt bulgariska grammatikor utgavs. Men från ungefär 1830-talet så blev det en kulturell vändpunkt och man började homogenisera målet och har härmed även gått skallgång på turzismerna i sin hatkampanj mot turkarna, istället för att ha turkiska lånord så har man nu lånat en hel del från ryska, franska, tyska og sidst från engelska mål. Det bör även nämnas att ett historiskt inlån från hellasiskan har förekommit vidligt, det är värt att nämna att den hellasiska kristendomens företrädare var långt mer förtryckande i religiösa og kulturella spörsmål än vad turkarna nånsin var. Historien kan man sammanfatta såsom om man har gått från ett stelbent artificiellt standardspråk till ett fritt levande skriftligt folkspråk, hvilket man sedan populariserat i nationalistiskt tycke samt skapat ett nytt artificiellt skriftligt tungomål som sedan genom skolan påtvingats folket. Det moderna bulgariska skriftspråket går ofta under benämningen bălgarski knižoven ezik.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento