domenica 5 agosto 2018

De vlachiska makedorumänska turkoshakiska gogërna

 
Eller bara försvenskat aromuner hvilket är den etnonym som de själva som oftast använder men det finnes även andra namn på dem, såsom makedo-rumäner, vlach, koutzovlacher, canitsarer, gogë eller turkoshak. Självbeteckningen på folket är oftast armãnji, armin eller rrãmãnji, alla givetvis härstammandes från latinets ‘romanus’.

Då aromunska talare äro geografiskt splittrade på ofta små enklaver utöver Sydbalkan så delas de även ofta in utefter geografisk tillhörighet, det finns således pindier i Pindusbergen, gramustier vid Gramosbergen, muzachier från Muzachia, farsherots från Pharsala, moscopolitaner från Moscopole, og så vidare.

Ordet vlach har tydts av många men de mest frekventa teorierna kring ordets betydelse är att ordet kan härröras från latinets fellacus med betydelsen ‘bofast bonde’, en annan teori menar att vlach är en vidareutveckling av germanskans gamla ord för ‘främling’, hvilket var welsch, eller varför inte låta sig härstamma från den galliska stammen Volcae.

Aromunerna själva vill ehuru helst ej använda sig av beteckningen vlach, då det helleniska ordet Βλάχος kan ha just betydelsen ‘fåraherde’, hvilket de inte gillar då det ger associationer till andra folk i området, men detta är då främst gällande i Hellas. Vlach har även på vissa håll använts som synonym för bandit.


~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento