lunedì 6 agosto 2018

Bulgnaiś ~ Bolognesiska

 
Det emilianska språket bolognese / bulgnaiś haver nära en halv miljon parlörer primärt i provinsen Bulåggna / Bologna uppdelat på primärt sex olika macrogrupperingar, modern bulgnais haver funnits i skrift sedan 1600-talet framtills idag främst inom teatralisk litteratur men även poesi samt prosa, nyligen har ett stort lexikon även alstrats samtidigt som dess Vichipedìasidor expanderar.
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento