lunedì 19 maggio 2014

Azerbajdzjans moderna historia i korthet - Europas tungomål XIIIG


När ryska imperiet föll efter första storkriget under 1900-talet så bildade Azerbajdzjan tillsammans med Armenien og Georgien den Transkaukasiska republiken som ehuru blev kortlivad intill förintelse år 1918 varhän man utnämnde sin egen antiboljsevikiska republik som även kom att vara den första parlamentsstyrda demokratiska repbulik inom den muslimska sfären, den varande bara 23 månader innan den blev invaderad ock inkluderad i Sovjetunionen. Efter andra världskriget gjordes ett klumpigt försök att återförena de iranska samt sovjetiska delarna då en socialistisk regim utropades i persiska delen, men området blevo tvunget att återlämnas snabbt med tanke på det världspolitiska läget. 1991 återfick det sovjetiska Azärbajdzjan sin självständighet men icke sin frihet, då styrelseskicket icke i nämnvärd grad förändrats i positiv riktning, förutom gällande miljöpolitiken. Självständigheten 1991 var inklusive den relativt självständiga exklaven Nakhichevan, men exklusive det de facto, samt frivilligt, självständiga Nagorno-Karabakh.

~

Axat från boken Europas tungomål.


Nessun commento:

Posta un commento