giovedì 6 maggio 2010

Bruden Cameron – en vild pikt på tronen

~

Lochiel, clan Cameron

David Cameron, ledare av Conservative Party, är son till en finansman på faderns sida, med en släkt som verkat inom finanssektorn ett bra tag, av italkiansk börd, samt, på moderns sida härkomstlig från en lågadlig baronetsläkt vid namn Fleur Mont som har en lång toryparlamentarisk tradition inom familjen.

David Cameron är direkt ättling till Kung William IV, som var kung över Storbritannien samt Hannover, som var den sista brittiska kungen av huset Hannover. Tronen gick ättelinjen ur händerna då kung William inte hade några legitima barn, bara illegitima med Dorothea Bland, hela tio stycken. Kung William efterträdes istället av nevön Victoria, hon som kom att bli kejsarinna av Indien, och i Hannover av Ernest Augustus. David Cameron är istället en direkt avkomling från Kung William og Dorothea.

Han är för övrigt gift med Samantha Gwendoline Sheffield, från en lågadlig baronetsläkt som tre gånger om är ättling till kung Charles II af England, Skottland og Irland. Hennes styvpappa var dessutom minister hos John Major.

Samanthas kusin är Sir Ferdinand Mount, som hade en chefsposition i Thatchers regim, är för övrigt kusin med Mary Cameron, née Fleur Mount, mamman till David Cameron.

Hursomhelst, nu var det inte detta som var av mitt intresse här idag, utan självaste klanen Cameron som är en västhögländsk skottsk klan. Klanhövdningen brukar benämnas Lochiel, mottot är Aonaibh ri chéile.

Ursprunget för Klan Cameron är något osäkert och det finns flera olika teorier av intresse. Ett manuskript säger till exempel att klanen härstammar från sonen till den kungliga familjen i Danmark som hade hjälpt kung Fergus mac Echdach av Dál Riata till tronen där han satt 778-781. Dál Riata var riket som då låg i västra Skottland. Namnet Cameron skall sonen ha erhållit med anledning utav hans krökta näsa, hvilket ses i Camerons gäliska namn Cam-shròn, samt var ett brukligt sätt att namnsätta personer för tiden.

En annan icke-dansk tes är att Cameronerna härstammar från Caledonerna. Caledonerna var en utav de piktiska stammarna som aldrig underkuvades av romarna när de var och härjade på de brittiska öarna och som kunde bibehålla sin autoktona kultur ända intill 800-talet. Man kan misstänka att det är denna tes som lett till vapenmärket ovan.

Namnet caledoni kan komma från brytonskans caled ‘hård’ och det keltiska suffixet för ‘stor’. Kelterna talade förvisso ofta om hingstpenisar i sina berättelser, men vi får här, utan andra anspelningar, anta att det hänsyftar till *caledoni ‘hårt / tufft folk’. De var ganska krigiska.

I senare tider hade klanen Cameron en 350-årig fejd med klanen MacKintosh.

Det intressanta med pikterna är att de är av nära okänd härkomst, man tror att de inte tillhörde den keltiska befolkningen, att de inte ens var indoeuropéer utan en typ baskisk preindoeuropeisk befolkning som överlevt, framtills de försvann, eller snarare keltifierades. De talade först det piktiska språket som det finns vissa fåtaliga inskriptioner og andra sorts efterlämningar på, men som ingen förstår, för att sedan ha övergått till keltiskt språk, som alla förstår.

Man tror att ordet för kung på piktiska är Brude.

Namnet pikter är ehuru ej piktiskt, det är latin och står för ‘de bemålade’ hvilket anspelar på deras tatueringar samt kroppsmålningar, eller så är detta bara en efterskapad folketymologi på etnonymen för ty i de tidigaste bevarade latinska referenserna rörande pikterna finns inga refereringar kring någon slags bemålning, däremot i den walesiska litteraturen från norra England benämns pikterna som pryden emedans självaste ön är nämnd Prydain hvilket står för ett protobritiskt *Priten- och kan således vara det ursprungliga namnet på Britanien.

Enligt romarna var pikterna väldigt sexuellt promiskuösa.

Pikterna bestod av fyra olika stammar, caledonii, vacomagi, taezali samt venicones hvilka ginge ihop i två konfederationer - Caledonii som bestod av stammen med samma namn samt Maeatae antas ha bestått av vacomagierna och veniconerna, den fjärde stammen, taezalierna, vet man ej vart den tog vägen.

Pikterna bestod utav dessa tvenne konfederationer tills undergången. Man lyckades hålla tillbaka de från Anglen ankomna anglerna og saxarna, men inte de gaeliska skottarna som inflyttade från norra Éire under 400-talet och deras rike Dál Riata / Dálriada tog över stora områden vid 800-talets mitt samt bildade konungariket Skottland.

Under andra världskriget så var the Cameron Highlanders den sista battaljonen att bära kilten i strid, och de lyckades åtminstone en gång avstyra nazityska styrkor vid ett okallat påkall, härav fick de tillmälet the Ladies from Hell.andra bilden är anakronisk och är Theodor de Brys bespegling om hur riktiga pikter ser ut, från 1588

+ Europas tungomål

Censurerad utav media

Nessun commento:

Posta un commento