mercoledì 5 maggio 2010

Cappella Lando II – Genealogica CXXXVIII

~ärd av ätt Lando
hjärta av pur ädelfärg

pax infinitum


~+ Cappella Lando - Min musa Maria
++ Stemma di Lando, Alltets treenighet, Pietro Lando

Censurerad av media

1 commento: