giovedì 22 febbraio 2018

Berättelse-System - Postmodernisme premillénaire LVIII


 
Här skall ett försök tagas tillvida angående en uppdelning kring olika system - og med system menas kort ett mycket vidt begrepp behavandes en flytande samt flexibel karaktär, d.v.s. inte system i ordinär mening. I den nedanstående figuren ser man en gradering utav olika systemindelningar. Efter detta skall ett försök till en klassificering utav olika idéer inrymmas i de olika systemen, men märk väl att det enbart äro några av de utpräglat stora berättelse-totalistiska som genomgås för sig emedans några övriga enbart nämns samt undersätts de olika stora berättelsesystemen. Anledningen till att stora berättelse-totalismen genomgås är att för på så sätt diskutera lite kring Lyotards stora berättelser, eller i denna inskränkta form de största av de stora. De som ingår i den sista systemformen genomgås icke alls og lämnas således för framtida bruk ock potentiella kompareringar med postmodernismen då vi i denna skrift koncentrerom oss på de som äro synbart kontradiktära gentemot den framkomna postmodernismen och i det facket bör man ej omedelbart förlägga de minimalistiska idéepropåerna.~

 

Nessun commento:

Posta un commento