giovedì 5 giugno 2014

Tsaxur, yiqby et tsakhaik i Azerbajdzjan - Europas tungomål VIIG


Andra lezginska mål i Azärbajdzjan är tsaxur med 13 000 talare som oxå skriver på sitt språk, hvilket är uppdelat på tre variantgrupperingar. De kallar sig själva för yiqby, o sitt språg för c'aiχna miz, de nämns för första gången i georgiska och armeniska källor under 600-talet under namnet tsakhaik, de hade även i tidig tid ett eget sultanat i södra Dagestan samt i dagens Zagatala, under 1700-talet kom de ehuru under politisk influens av Shakkhanatet för att sedan under 1800-talet sväljas utav det framvälvande ryska kejsardömet. Idag utgör de majoritet i bara nio byar i Azärbajdzjan. Redan under 1000-talet finns anspelningar på att språket skrivits, då med den arabiska skriften men i modern tid kom tsaxur i skift första gången år 1895 och första deskriptionen av dess grammatika färdigställdes anno 1913 varefter en litterär status framodlades under 1930-talet för att även få ta del i skolundervisningen i både Dagestan såsom landet härifrågan. 1938 avbröts undervisningen i Azerbajdzjan men återupptogs 1989, språket har ingen officiell erkännelse förutöver det, men finns i dagstidningsvärlden likväl. I Dagestan nyttjas den kyriliska skriften, i Azärbajdzjan den latinska.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento