venerdì 20 giugno 2014

Af Gud kommen – Min musa Maria XXV - Landologica EXXXIX


Qvinnor äro som en gudagåfva til ett annorstädes makalöst manligt lif. Qvinnan skapades så, utaf Gud, för att sändas ned til jordelivets värld, där mannen redan hvaro.

Hvarvid det varandes mannen som stando i tacksamhetsskuld till qvinnan, givetvis börandes gifvo henne den uppmärksamhet oc tillfredsställelse hon så önska.

Det äro även härav mannens åtrå gentemot qvinnan stando, ty mannen blickar mot qvinnan seendes Guds skapelse i dess renaste function, hans ögon tindro oc böro henne till fullo bejaka.


~

1 commento:

  1. Trams i och med att det finns ingen gud och utöver det är de flesta kvinnor (99,999%) dumma, fula, lättpåverkade, feta, onödiga, tjocka, tråkiga och totalt meningslösa.

    RispondiElimina