sabato 14 giugno 2014

Khinalughiska i Azerbajdzjan - Europas tungomål IIG


Khinalughiska / Xinalug som är det mest avikande lezginska språket talas också av emellan 1000-2000 personer i byn Khinalug som är belägen i Kubadistriktet. Detta språk skrivs icke heller då de använder azärbajdzjanskan för skrivelser, hvilket kanske gör att det mest avvikande av de lezginska målen möjligtvis har en dyster väg att gå. Språket framställs som så avvikande att man ofta insatt det i en egen subgruppering inom de lezginska språken, men vissa nöjer sig inte heller med denna särställning utan anser helt sonika att det ej ingår i de lezginska tungomålen. Språket har även intagit en mängd azäriska inlån inom både lexikalia, grammatik såsom fonologi, då det för en längre tid varit omgivet av azärisk bosättning.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento