domenica 22 giugno 2014

Iranskans talyshiska i Azerbajdzjan - Europas tungomål GIII


Det finns även några indoeuropeisk-iranska tungomål i landet, av hvilka det största är nordtalyshiska, eller toləš, تالشی زَوُن, där antalet talare kan uppskattas till 130 000, vissa menar 500 000, men dessa är bilinguella samt skriver på azärbajdzjanska även om den toləšiska grammatiken har blivit nedskriven. Etniciteten bedöms i landet bestå utav emellan 80 000 till hela 800 000 individer, så det finns en differens att arbeta med. De lägre siffrorna är presenterade av regeringen, som även äskar assimilering. Emellan 1959 og 1989 räknades de inte ens som en egen etnicitet i statistiken, utan statistikfördes under turkisk etnicitet, detta även om språket är av iransk börd. De olika geospråkliga varianterna är relativt närstående och befolkningen bebor kusterna längs Kaspiska havet söder om Baki i Lemkora samt Astararegionerna och släktskapsbanden blir -iransk-västiransk-norra släktgrenen, sydtalyshiska åtfinns i Iran.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento