lunedì 20 giugno 2011

Semitiskan et Indoeuropeiskan – Det Indoeuropeiska Urhemmet V – Europas tungomål LXI

~
Men för att ytterligare komplicera till det så skall man också ta i beaktande att de semitiska målen förefaller ha likheter med indoeuropeiskan - det är inte en lika accepterad teori, men likväl absolut betänkbar. De ord, av de 100-200 som påståtts hittats, som oftas åberopas som evidenta är ‘vildoxe’ som på protosemitiska skulla heta *tawru, hvilket har klara likheter med protoindoeuropeiskans *(s)tauro, eller som den enda numeral som har spårats, protoindoeuropeiskans *septm gentemot protosemitiskans *sab' och detta betyder då hörligen ‘sju’, till dessa så bör det sägas att det även här finnes en överrepresentation av de agrara termerna i komparatisternas ordlistor då ungefär 25 % av orden har sådana knytningar hvilket ju kan åsyfta att detta är ord som spritt sig utan att värdspråken följt med. Men när en kritisk ryss, Diakonov, gick igenom alla ord i ordlistorna med speciell inriktning på de agrara samt animala orden så renrensade han ordlistorna tills de bara bestod av ynka tre ord, get, viltdjur samt horn og alla av dessa skall ha kommit från ytterligare en tredje källa. Även om just de här tränne orden eller för den delen några andra av de hundratal som semitisk-indoeuropeiskentusiasterna har hittat är släktskapsbundna så betyder ju det bara att orden är släkt och inte hela språkfamiljerna. Det är ju en känd sanning att man kan låna ord från varandra och som vi sågom i det finnougriska fallet så är det en mycket mer frekvent låning bland både ord och grammatik när det gäller indoeuropeisk och uralisk språkkontakt än med semitiskan - att några ord slinker med i några språk är inget märkvärdigt, bland annat så haver ju en tidig kontakt funnits emellan Mindre Asien samt semitiska mål och därmed så kan ju ord ha vandrat igenom olika språkgrupper, men att en kontakt förekommit emellan protoindoeuropéer och protosemitiker anses vara osannolikt, dessutom så måste ju en sådan koppling inte endast inkludera semitiskan utan hela spektrat av afroasiatiska tungomål, något som tilltalar nostraiker. Andra kopplingar är ehuru ännu mer osannolika.

~Axat o moddat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento